hannoverimpuls

hannoverimpuls, Hannover Eyalet Başkent Belediyesi'nin ve Hannover Bölgesi'nin ortak ekonomi geliştirme kuruluşudur. Kurulduğu 2003 yıllından bu yana Hannover ve çevresindeki şirketlerin kuruluşunu, yerleşimini ve iş gelişimini teşvik edip desteklemektedir. Hannover ve bölgesinin ekonomisinin gelişmesi için yedi branşa ağırlık verilmektedir: otomotiv sektörü, enerji sektörü, bilişim ve iletişim teknolojileri, sağlık sektörü, optik teknolojiler, yaratıcılık sektörü ve imalat teknolojileri. Ön plandaki görevi bölgesel ekonominin ve çevrede olan bilimsel kuruluşların işbirliğini sağlamakta ve branşların büyümesi için bu kuruluşlar arasında sıkı ağlarla, ortak çerçeve yaratmaktır.

Ağırlık branşları

Otomotiv

Otomotiv branşı, 30.000 çalışan ile yörede en önemli sanayi sektörüdür. Hannover, Volkswagen, Continental ve WABCO gibi ünlü otomotiv üreticilerinin bulunduğu bir yerdir. Otomotiv teknolojilerine yönelik çalışan çok sayıda enstitü ve bilimsel kurum, bölgedeki şirketlere destek sağlamaktadır. Hannover Üniversitesinin 15 enstitüsü ve kuruluşu yeni araç teknolojileri üzerinde araştırma yapmaktadır. Bunlar araç parçaları ve araç sistemleri merkezi çatısı altında birleşmiştir.

Enerji

Hannover Bölgesinde yaklaşık 250 şirket ve 3.000 den fazla kişi, sürdürebilir enerji çözümleri dalında çalışmaktadır. Hannover az enerji harcayan ve sera gazı etkisini düşük tutan pasif ev ve bina yapımı konusunda yüksek planlama ve uygulama bilgisine sahiptir. Enerji sektöründe yirmiden fazla enstitü ve araştırma kurumu bulunmaktadır. Aynı zamanda Hannover yer bilimi, gaz ve petrol sondajı ve jeotermal enerji için Almanya'nın en ileri merkezidir.

Bilişim ve iletişim teknolojileri

Hannover'da yaklaşık 1.200 bilişim ve iletişim teknoloji şirketi yerleşiktir ve 25.000 işçi çalışmaktadır. Böylece bu bölge Almanya'nın en büyük bilişim ve iletişim branşlarını barındırmaktadır. Bilişim ve iletişim şirketleri ağırlıklı olarak finansman, turizm, otomotiv, imalat, lazer teknolojileri, trafik telematiği, e-e-öğrenme, fuar ve tıbbi bilişim ve iletişim hizmetlerine yönelik servis sunmaktadır.

Hannover fuar alanın yanında, Dünya Expo Fuarında kurulan yüksek kaliteli endüstri parkı olan Expo Park, bölge içinde üretken bir bilişim ve ticaret ortamı oluşturmuştur. Burada yaklaşık 1.800 isçi, 110 şirket; modern hizmetler, öğrenim ve araştırma sunmaktadır. Birçok tanınmış bilim ve araştırma kuruluşu, bilgi ve teknoloji transferi ile bilişim ve iletişim branşına gereken genel büyüme ve ilerleme çerçevesini oluşturmaktadır.

Sağlık

Hannover bölgesinde 3.000 den fazla şirket 65.000 işçisi ile sağlık sektöründe çalışmaktadır. Ağırlık branşlarını, tıp, eczacılık, biyoteknoloji ve biyomedikal mühendisliği oluşturmaktadır.

Örnek olarak, Solvay ve işitme cihazları alanında önde gelen şirketlerden KIND Hörgeräte, Hannover de yerleşiktir. Ama aynı zamanda diyagnostik alanında faaliyet gösteren AdnaGen ve mosaiques gibi yeni şirketler de bulunmaktadır.

Tıbbi ve kliniksel araştırmalar konusunda "Hannover Clinical Trial Center GmbH" görevlendirilmiştir. Sağlık sektöründe hizmet veren şirketler, önemli araştırma ve geliştirme merkezi olan "Medical Park Hannover", Hannover Tıp Fakültesi Hastanesinin (Medizinische Hochschule Hannover) yanındadır.

Optik

Fotonik teknoloji çalışmalarında Hannover, uluslararası üst düzeyde yer almakta ve piyasadaki çok sayıda lider şirkete ev sahipliği yapmaktadır. Örnek olarak 2006'da lazer teknoloji alanında uluslararası lider olan Laser Zentrum Hannover yirminci kuruluş yıl dönümünü kutladı. Enstitü olarak çalışan Laser Zentrum Hannover, Almanya çapında kobilere yönelik danışma ve destek servisi sunmaktadır. Çevresinde çok sayıda şirket ve bilimsel kurum gelişmiştir.

Yaratıcılık

Yaratıcılık branşı, sonbahar 2010'da, ağırlık olarak yedinci sırayı aldı. Medya alanında birçok buluşun kaynağı Hannover'dir. Örnek olarak, plak, renkli televizyon ve medya sektöründe saygın olan Grimme Ödülü sayılabilir. Bunun yanında, haftalık Spiegel ve Stern dergileri de Hannover'den tüm Almanya'ya dağıtılmaktadır.

İmalat

Hannover ekonomik bölgesinde 300'den fazla şirkette, 10.000 aşkın işçi, makine mühendisliği ve teknik hizmetler arası imalat alanında çalışmaktadır.

Produktionstechnisches Zentrum Hannover (PZH) ismi altında üretim teknolojileri alanında Hannover Üniversitesi ve çok sayıda sanayi ve yeni teknoloji şirketi birleşmiş bir şekilde araştırma ve geliştirme yapmaktadır. Bu çatı altında örnek olarak, BMW, DaimlerChrysler, Volkswagen, fren sistemleri üreticisi WABCO, Airbus, Alstom, Siemens ve çelik şirketler grubu Salzgitter AG gibi şirketler temsil edilmektedir.

Ülke merkezleri

Alman-Rus Teknoloji Transfer Merkezi

Alman-Rus Teknoloji Transfer Merkezi Derneği (kısaca DRZT), somut yerleşme planları olan kişilere ve şirketlere yeni pazar açılımında gereken danışmanlığı ve desteği sunan bir kuruluştur. DRTZ yeni girişimcilere uygun ticaret bağlantıları sağlamakta, yeni pazarlama yöntemleri ve ticari temsilcilik kuruluşunda danışmanlık ve destek sunmaktadır. DRTZ Derneği, CeBIT 2006 fuarında Rus-Alman Uluslararası Makina Mühendisleri ve Uzmanlar Birliği ve hannoverimpuls tarafından kuruldu. Dernek Moskova'da da aynı şekilde kurulan Rus-Alman Teknoloji Transfer Merkezi ile yakın bir işbirliği içindedir.

Alman-Hint İş Merkezi

Alman-Hint İş Merkezi (GIBC), Hint şirketlerine iş planlarının gerçekleştirilmesinde ve Hannover Bölgesine yerleşim konusunda yardım etmektedir. Hedef Hint firmalarının bilişim ve iletişim alanındaki bilgilerini Hannover için de kullanmaktır. 2006 yılında Aşağı Saksonya'nın Ekonomi, İş ve Trafik Bakanlığı tarafından başlatılan GIBC bugün uzun vadeli ekonomik ilişkilerde tanınmış bir iş kurma ve geliştirme platformudur.

GIBC 2007 CeBIT fuarından beri, Hindistan'ın en büyük elektronik, bilişim ve iletişim ticari teşvik birliği Electronics and Computer Software Export Promotion Council (ESC) ile birlikte çalışmaktadır.

Türk-Alman İş Merkezi

Türk-Alman İş Merkezi (TABC), hannoverimpuls ve Aşağı Saksonya'nın ekonomi geliştirme kuruluşu Nglobal tarafından kurulmuş, Türk-Alman iş ilişkilerine yönelik bir platformdur. Gittikçe de iki ülke açısından büyük önem kazanmaktadır. TABC çatısı altında hannoverimpuls Türk şirketlerine, Hannover Bölgesinde tüm önemli iş aşamalarında destek sunmaktadır.

Destek

Hannover Bölgesindeki ağırlık branşlarına uygun faaliyetleri geliştirmek ve teşvik etmek için, hannoverimpuls bilim ve ticaret ortakları ile beraber, şirketlere yönelik projeler geliştirir, gerekli hizmetler ve destek sunar. Verilen servisler yenileyici ve teknoloji projelerinden, personel eğitimi ve geliştirilmesi aşamasına kadar varır. Branşların büyümesini ve klaster ekonomisini geliştirmeye gereken genel şartları yaratmak için, iş birlikleri, ağlar ve hedefe yönelik, bilim ve şirketler arası bilgi transfer edilir. Değişik programlar Almanyada ve yurtdışında iş faaliyetlerini büyütmede yardımcı olur.

ProMAP programı (Product Market Analysis and Placement) kobilere uygun iş stratejilerini geliştirmesinde yardımcı olur. GeMS programı (German Marketing & Sales Solutions) yabancı şirketlere pazarlama ve satış hedeflerine ulaşmak için destek verir. Plug & Work girişimciler için bir yerleşme yarışmasıdır. Bu yarışmayı kazananlara Hannover de kirasız ofis ve laboratuvar verilir, ticari ağlara erişim ve başka türlü servislerde destek sağlanır.

Dış bağlantılar

This article is issued from Vikipedi - version of the 1/1/2017. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.