Hanna

Hanna, Tanah ve dolayısıyla da Eski Ahit'te Samuel kitaplarının ilkinde ve kitabın hemen başında çocuğu olmayan bir kadın olarak tasvir edilen, ancak tanrıya yakarışı sonucu Samuel'i dünyaya getiren bir karakterdir.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.