Hammer-on

Gitarda tele birkere vurup, sol elle nota basılı iken daha ince notaya geçilir. Tabda "h" harfi ile gösterilir.

Tab olarak:

  e|------2h4--|
  B|--2h4------|
  G|-----------|

(Parmağımız 2. notadayken tele vururuz ve bir daha vurmadan parmağımızla 4. notaya geçeriz.)

Dış bağlantılar

Ayrıca bakınız

  • Pull-off
  • Gitar Teknikleri
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.