Hakkın Sesleri

Safahat Bölüm Hakkın Sesleri
Yazarı Mehmet Âkif Ersoy
Ülke Türkiye
Özgün dili Türkçe
Türü Şiir
Anadilinde
basım tarihi
1911
Yayın ortamı İstanbul
Kitap kapağı

Hakkın Sesleri ahlâki,milli ve dini salabetin örnek temsilcisi,iman,istiklâl ve hürriyet şairimiz Mehmet Âkif Ersoy'un Safahatını oluşturan kitablardan üçüncüsüdür.[1] 1913 yılının ilk aylarında Balkan Harbi yenilgisi günleri içerisinde kaleme alınan ve 10 şiirden ibaret olan Hakkın Sesleri aynı yılın Haziran ayında İstanbul'da Sebilürreşad Kütüphanesi'nin 7 nolu kitabı olarak yayımlanmıştır.[2] Hakkın Sesleri Akif'in bazı ayetlere manzum yorumunu yapdığı şiirlerden meydana gelir.Süleyman Nazif'in ifadesiyle Kur'anı Kerim'i Cenab-ı Hak Türk lisanıyla inzal etmeyi murad etseydi; Cebrail'i bi-şüphe şairi olurduhak verdiren şiirlerdir.Balkan Savaşı yıllarında yazılan bu şiirlerde Akif umutsuzlukla çırpınır,öfkeyle haykırır,çaresizlilke ağlar.Fakat umudunu kaybetmez;halkın silkinerek üzerindeki ölü toprağı ataçagına dair inancını korumaya başlar.10 şiir, 482 mısra.Sekiz ayet ve bir hadisin açıklaması ile milletin düştüğü felaketlerden kurtulma yollarını göstermeye çalıştı. Ayetlerden ve bir hadisten hareket eden Âkif, tembelliğe, hissizliğe, yeise, akılsızlıklara, cehalete ve milletin içine serpilen ayrılık tohumlarına saldırmış, milleti uyandırmaya çalışmıştır.[3]Nurettin Topçu'nun Akif'in şiirinde bulduğu isyan ve iman en yoğun şekilde görüldüğü eser Hakkın Sesleri'dir.

Dış bağlantılar

http://www.net-bilgi.com/hakkin-sesleri-bolum-1-safahat-net-bilgi Şiirin metni http://www.burdur.gov.tr/mehmet-akif-ersoy.asp

Kaynakça

  1. Hakkın%20Sesleri%20-%20Prof.Dr.%20Mustafa%20KESKİN.pdf Mustafa Keskin,Hakkın Sesleri
  2. name Mehmet Akif Ersoy:Hakkın Sesleri,Safahat 3.Kitab,Hazırlayan: M.Ertuğrul Düzdağ,Kültür ve Turzim Bakanlığı Yayını,İstanbul 1987,Hakkın Sesleri maddesi
  3. name T.C Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
This article is issued from Vikipedi - version of the 8/16/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.