Hak ehliyeti

Hak ehliyeti, hak sahibi olabilme ve borç altına girebilme ehliyetidir. Bütün gerçek ve tüzel kişiler, hak ehliyetine sahiptirler. MK 8 hükmü, bütün insanların hak ehliyeti olduğunu düzenlemiştir. Tüzel kişiler ise MK 48 gereği cins, yaş ve hısımlık gibi yaradılış gereği insana mahsus olanlar dışında bütün haklara ve borçlara ehildirler.

Kaynakça

    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.