Hadikatü's-Süada

Hadikatü's-süeda'nın Milli Şura Meclisi Kütüphanesi'nde (İran) bulunan bir yazma nüshasının ilk iki sayfası

Hadikatü's-Süada (حديقة السعداء; Azerice: Hədiqətüs-süəda), Fuzûlî'nin Azerice[1][2] mensur/manzum bir eseri olup Kerbela Olayı'nı ve İmam Hüseyin'i anlatan Anadolu Aleviliği'nin temel yapıtlarından biridir.

Müslümanlar tarafından İslâm tarihi boyunca büyük bir üzüntü ile hatırlanan Kerbelâ olayını ele alan birçok eser kaleme alınmıştır. Bu eserlere Maktel-i Hüseyin veya kısaca Maktel adı verilir. Fuzûlî'nin bu eseri de bu türün önemli yapıtlarından biridir.

Kitapta; İslam Peygamberi Muhammed'in torunu Hüseyin doğduğu zaman, Cebrail'in iki vazife ile Muhammed'e gönderildiğinden bahsedilir. Cebrail'in vazifelerinin birincisi, Hüseyin'in doğumu nedeniyle Muhammed'i tebrik, ikincisi ise Hüseyin'in şehit edileceği bilgisiyle taziyedir.

Hadikatü's-Süada isimli Fuzûlî'nin eserinin diğer adı Saadete ermişlerin bahçesi olarak geçer[3].

Kaynakça

  1. Peter Rollberg. The modern encyclopedia of Russian and Soviet literature (including Non-Russian and Emigre literatures) / Edited by Harry B. Weber. — Academic International Press, 1987. — V. 8. — P. 77.
    Fuzuli was the author of some fifteen works, the most important of which are, in Turkic: A Divan, Hashish and Wine (Beng u Bade), Leila and Mejnun (Leila ve Mecnun), The Garden of the Blessed (Hadikat al-suada), and The Book of Complaints (Sikayetname); in Arabic: A Divan; and in Persian: A Divan.
  2. Физули // Большая советская энциклопедия.
  3. Sahibi, Naşiri ve Basıldığı yer: NACİ KASIM - İSTANBUL MAARİF MATBAASI, Z. Kasım ve Ortakları Kolektif Şirketi, 1972

Dış bağlantılar

This article is issued from Vikipedi - version of the 7/16/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.