Hadım Süleyman Paşa (Rumeli beylerbeyi)

Hadım Süleyman Paşa, Boşnak[1] asıllı bir Osmanlı askeri ve devlet adamıdır. Hadım Süleyman Paşa II. Mehmed döneminde Anadolu ve Rumeli beylerbeyi ve daha sonra Amasya ve Semendire sancakbeyi olarak görev yapmıştır.

1474 yılında Rumeli Beylerbeyi olan Süleyman Paşa, aynı yıl gerçekleşen İşkodra Kuşatması ve 1475 yılında yaşanan Racova Muharebesinde Osmanlı güçlerinin komutanıydı. 1477 yılındaki İnebahtı seferinden sonra azledildi. 1478'de Anadolu beylerbeyi olan Süleyman Paşa bu görevdeyken ikincisi gerçekleşen İşkodra seferine katıldı. 1481 yılında Arnavutluk topraklarında yapılan savaşlar esnasında Venediklilere esir düştü. Esaretten kurtulduktan sonraki yıllarda Amasya sancakbeyi olan Süleyman Paşa, 1491 yılında da Semendire sancakbeyi olarak görevlendirildi. 1492 yılında Belgrad'ı kuşattı. Erdel topraklarına yaptığı seferde yenilgiye uğrayan Süleyman Paşa kuşatmayı kaldırarak geri çekilmek zorunda kaldı[2]. Edirne Süleyman Paşa Camii vakfiyesine göre 1493-1500 yılları arasında öldüğü de düşünülmektedir[3].

Kaynakça

  1. (Boşnakça) Bošnjaci i Hercegovci u islamskoj književnosti: prilog kulturnoj historiji Bosne i Hercegovine. "Svjetlost," OOUR Izdavačka djelatnost. 1986. s. 17, 428.
  2. Aslantaş, Ş., BELGRAD-I DÂRÜ’L-CİHÂD. Hacettepe Üniversitesi. URL:http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:m-kXwqSKAOMJ:hutad.hacettepe.edu.tr/index.php/hutad/article/download/298/436+&cd=8&hl=tr&ct=clnk&gl=tr. Erişim: 2017-01-10
  3. EDİRNE DE SÜLEYMAN PAŞA CAMİİ VAKFİYESİ
This article is issued from Vikipedi - version of the 1/11/2017. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.