Hacı Kıran Hasan Paşa

Hacı Kıran Hasan Paşa (ö. 1710, Silifke), Osmanlı devlet adamı.

Enderûn'dan yetişerek rikâpdar oldu. 1694'te vezirlik payesiyle Şam valiliğine atandı. 1700 yılında tekrar Şam valisi oldu.[1] Yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle görevden alınarak Sakız Adası'na sürüldü (1700). III. Ahmed tahta çıkınca (1703) affedildi. Sırasıyla Van, Halep, Maraş, Konya valiliklerinde bulundu. Ağustos 1707'de Anadolu Eyaleti valisi oldu ve 1708 Şubatı'na kadar devam etti.[2] Daha sonra Basra valiliğinde bulundu. Silifke sancak beyi iken 1710'da vefat etti.[3]

Kaynakça

  1. Mehmed Süreyya Beyi Tezkire-i meşâhir-i Osmaniyye
  2. Uzunçarşılı, İ.H. Kütahya Şehri, İstanbul Devlet Matbaası, 1932, s, 166
  3. Hafız Hüseyin Ayvansarayi, Vefeyat-ı Selatin ve Meşahir-i Rical
This article is issued from Vikipedi - version of the 12/11/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.