Hacı İlbey

Hacı İlbey, I. Murad devrinde yaşamış devlet adamı ve askeri komutan.

Karesioğulları'nda bir kahraman Hacı İlbey

Karesioğulları Beyliği'nin iç karışıklıklar sebebiyle istikrarsız bir yönetime sahip olduğu dönemde yani 1345 yıllarında Osmanlı Beyliği, Karesioğulları beyliğini ele geçirmek için bir sefere çıkmıştır. Bu seferin başarılı olması sonucunda denizci bir beylik olan Karesioğulları Beyliği, Osmanlı Beyliği'ne denizcilik ve Rumeli'ye geçiş konusunda ciddi bir destek sağlamıştır.

Çanakkale civarında bulunan Karesioğulları Beyliği'nin alınmasıyla Karesioğulları Beyliği'ndeki Hacı İlbey ve Evrenos Bey gibi değerli komutanlar da Osmanlı Beyliği'nde görevli hale gelmiştir. Aynı zamanda Karesioğulları Beyliği'nin alınmasıyla Osmanlı, Bizans'ın Doğu sınırındaki tek devlet haline gelmiş ve Bizans'a karşı Anadolu'da siyasi birliğin sağlanmasına öncülük etmiştir.

Batı Anadolu bölgesinde siyasi birliğini sağlayan Osmanlı, Bizans'a ciddi akınlar düzenleme amacındaydı. Bu sebeple Rumeli'deki Çimpe Kale'sini 1352 yılında kuşatan Osmanlı, kuşatmayı başarıyla sonuçlandırmıştır. Bu sayede Balkanlarda ilk büyük başarısını gerçekleştiren Osmanlı, Balkanlar'ı hedef olarak seçecektir.

Yaklaşık 1361 yıllarında gerçekleşen Edirne'nin fethi nihayetinde Batı Avrupa 1364 yılında Papa'nın teşvikiyle birleşmiş, Osmanlı'nın üzerine yürümüşlerdir. Aynı zamanda Avrupalı devletlerin bu akını sayesinde Hacı İlbey çok büyük bir kahramanlık göstererek tarihte eşine az rastlanır bir başarı kazanmıştır. Sırpsındığı Muharebesi!

Sırpsındığı Muharebesi Avrupa destekli Bizans Kuvvetleri ile Osmanlı arasında gerçekleşmiş olup, Osmanlı'nın kesin zaferi ile sonuçlanmıştır. Muharebe gerçekleşmeden yakın zaman önce 1.Murat Anadolu'ya sefere çıkmış, Rumeli savunmasız kalmıştır. O zamanda Rumeli sorumlusu Hacı İlbey 40.000 kişilik Bizans kuvvetlerini 10.000 kişilik yerel ordusuyla neredeyse hiç kayıp vermeden yenmiştir. Aslında 1. Murat'ın Hacı İlbey'den istediği sadece Bizans ordusumu oyalamasıydı. Bu sayede 1.Murat Anadolu seferinden sonra batıya dönüp hızlıca Bizans ordusu ile mücadele edebilirdi. Fakat Hacı İlbey'in zekası ile Sırpsındığı muharebesi ile Bizans ordusu kolayca ortadan kaldırılmıştır. Ana osmanlı ordusuna gerek bile kalmamıştır.

Sırpsındığı Savaşı :

Disiplinsiz Bizans ordusu Sırpsındığı denilen yerde mola vermiş, gece vakti içki ile eğlenmeye başlamıştır. Sonrasında Hacı İlbey üstün zekası ile gece pusuda bekleyen ordusuna emir vermiştir: "Meşaleleri yakın, ses çıkarın, saldırın!" Tabi sarhoş olan Bizans ordusu kim düşman kim dost dinlemeden birbirlerine saldırarak kendi kendini yiyip bitirmiştir. Osmanlı ordusu da bu sebepten çok ciddi bir kayıp vermeyerek savaşı kazanmıştır.

Hacı İlbey'in öldürülmesi :

1305 tarihinde doğup, 1365'de vefat eden Hacı İlbey; birçok kale kuşatmasında, birçok muharebede büyük zaferler kazanmış, Edirne'nin Osmanlı'ya katılmasında önemli rol oynamış, devletine hizmetini en iyi şekilde tamamlamıştır. O güçlü komutan ne yazık ki Rumeli Beylerbeyi Lala Şahin Paşa tarafından zehirlenerek öldürülmüştür. Akılda kalan, Hacı İlbey'in unutulmaz zaferleri ve Osmanlı'ya sağladığı büyük hizmetleridir.

Kaynakça

https://www.tarihci.club/sirpsindigi-savasinin-kahramani-haci-ilbey-kimdir/

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.