Hı (harf)

Yazılış

Hı harfi sağdan ve soldan bitişebilen bir harftir.


Sonda Ortada Başta Yalın Transkript Fonetik Karşılık
ـخ‎ ـخـ‎ خـ‎ خ‎ veya kh x

Mahreç - Fonetik

Hı (خ) sesi boğazın gırtlağa yakın bölümünden boğazı hırıldatmak suretiyle çıkarılan bir sestir. Kalın ve sert bir sestir. Boğazımızı temizlerken çıkardığımız ses gibidir. Bu ses çıkarılırken gırtlak hafifçe oynar ve yukarı doğru hareket eder. Osmanlıcadaki Xalı (Halı), Xala (Hala), Xoroz (Horoz) sözcüklerinin bu harfle yazılması doğru ses değerlerine örnek teşkil eder. Normal H sesinden biraz daha sert ve hırıltılıdır. Standart H sesi olan ه hiçbir engele takılmadan ağızdan çıkarken, bu ses boğazın üst kısmında titreşir ve gırtlağı yukarı iter, ح harfindeyse gırtlak daha yumuşak bir sürtünmeyle aşağı doğru hareket eder. İç ve Doğu Anadolu ağızlarında sıklıkla rastlanır. Örneğin: Bakmak sözcüğü İç ve Doğu Anadoluda Baḥmaḥ şeklinde telaffuz edilir ancak kelimenin içindeki h harfleri gırtlaktan ve hırıltılı olarak çıkartılır. Çaxmax (Çaḥmaḥ; Çakmak), Yanmax (Yanmaḥ; Yanmak) gibi... Azericedeki X sesi bu harfe karşılık gelir. Anadolu Türkçesinin halk ağzındaki ve Azericedeki kullanımında çoğu zaman aynı kaynağa yakın olarak seslendirilen Arapça Ha (ح) harfi ile olan farkı ortadan kalkmıştır (, ).

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.