Hüseyin Sadeddin Arel

Hüseyin Sadeddin Arel (d. 18 Aralık 1880, Vefa, İstanbul[1] - ö. 6 Mayıs 1955, İstanbul[2]), hukukçu, besteci ve musiki araştırmacısı.

Anadolu kazaskerlerinden müderris Mehmet Emin Efendi ile Fatma Zekiye Hanım'ın altıncı çocuğudur. Vefa'da Taşmektep, Şemsülmaarif ve Nümune-i Terakki okullarındaki ilköğretiminden sonra 1886'da ailesi ile İzmir'e göç etti.

Eserleri

51 Mevlevi Ayini, 108 Durak, 87 İlahi, 13 Ney taksimi bestesi, 24 Peşrev, 28 Konser Saz Semaisi, 80 Saz Semaisi, 42 Oyun havası, 20 Dramatik Saz Eseri, Tambur ve Viyolonsel için 8 taksim, 11 Köçekçe; Beste ve Semai gibi büyük formlarda 7 sözlü eser, 51 Gazel, 3 Gazelli taksim, 2 Marş, 104 Şarkı, Oda Müziği ve koral, Altılama, Üçleme, İkileme olarak toplam 71 çok sesli eser.

Bunlardan başka Türk Musikisi nazariyatı dersleri, Armoni dersleri, Kontrpuan dersleri, Füg dersleri, Prozodi dersleri, Türk Mûsıkîsi ileri solfej dersleri, Eski Musiki Tarihi (Başlangıç), Türk Mûsikisi Kimindir ? yazı dizisi ve diğer çeşitli makaleleri ve Kantemiroğlu'nun Edvar'ının yayını sayılabilir. Batı Mûsıkîsi Tarihi notları basılmamıştır.

Kaynakça

  1. Öztuna, Yılmaz (1986) (Türkçe). Sâdeddin Arel. Türk Büyükleri Dizisi:9. Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları:668. s. 11. https://books.google.com.tr/books?id=wfS_AAAAIAAJ. Erişim tarihi: 28 Eylül 2016.
  2. Öztuna 1986, s. 21.
This article is issued from Vikipedi - version of the 9/28/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.