Hüsamettin Arslan

Hüsamettin Arslan (d. 12 Ocak 1956, Mesûdiye, Ordu - ö. 2 Ocak 2018, İstanbul), sosyolog, akademisyen.

Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak görev yaptı.

Yatılı okuduğu Tunceli Öğretmen Okulu'nu bitirdi. 1979 yılında Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünden mezun oldu. 1979 ile 1981 yılları arasında aynı fakültede yüksek lisansını tamamladıı ve "Ondokuzuncu yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'nda sanayileşme girişimleri" konulu bir yüksek lisans tezi ile mezun oldu.

Doktora çalışmasını, 1986 ile 1991 arasında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi sosyoloji bölümünde yaptı. Doktorluk tezi, "Epistemik Cemaat / Bir bilim sosyolojisi denemesi" (Paradigma Yayınevi, İstanbul 1992) başlığıyla yayımlandı.

Çalışmaları; bilgi sosyolojisi, bilim sosyolojisi, sosyal bilimlerde yöntem ve hermenötik alanlarında yoğunlaşmıştır.

Uludağ Üniversitesi'nde sosyoloji bölümünde profesör ünvânı ile vefâtına kadar görev yaptı.

Dış bağlantılar

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.