Hümaniteryenizm

Hümaniteryenizm, en genel formuyla evrensel anlamda tarafsız bir biçimde tüm insanlar için iyilik, iyilikseverlik ve sempati içeren etik anlayıştır. Cinsel yönetim, kast, yaş, kabile, din ya da millet gibi ayrımlar içermez.

Ayrıca bakınız

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.