Hücre büyümesi

Hücre büyümesi terimi biyolojide iki ayrı anlamda kullanılmaktadır.

Hücre büyümesi

Canlı hücrelerin yeniden üretimi açısından kullanıldığında "hücre büyümesi" ifadesi, dar anlamda hücrelerin yeniden üretimi yöntemleriyle hücre nüfusundaki büyüme düşüncesi için kullanılmaktadır.

Hücre üremesi sırasında bir hücre ("ana hücre") iki yavru hücreye ayrılır.

Hücre nüfusları

Hücre nüfusları bir çeşit geometrik büyüme olan sayısını ikiye katlama ile artar. Böylece her hücre nesli bir önceki neslin sayısal olarak iki katı olur. Nevar ki, Richard Dawkins'in de (1997) belirttiği gibi nesil sayıları maksimum bir sayı verdiği için bu görüş yanıltıcıdır. Bu sayı her nesilde meydana gelen bütün hücrelerin yaşayamayacağı gerçeğine bağlıdır.

Hücre boyutu

Maya hücre boyutu düzenlemesi

Hücre boyutu ve hücre bölünmesi arasındaki ilişki mayalarda geniş ölçekte çalışılmıştır.

Kaynakça

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.