Gurkalar

Gurka Askerleri(1896)

Gurka ya da Gorka olarak da bilinen, Nepalli bir halktır. 18. yüzyılda Hint Ermiş Gorkhana'nın müritlerinden Baba Rawal'ın Mevar tekkesine bağlı olanlarca kurulmuş, zamanla cemaatleşip daha sonra halklaşmış ve Nepal Krallığını kurmuşlardır. İngiliz Koloni Ordusunda cesaret, güç ve kararlılıkları ile ün salmışlardır.

Tarih

Başlangıçlarını anlatan efsanelere göre, Gurkaların kurucusu sayılan, Baba Rawal, 8. yüzyılda Ermiş Gorkhana ile bir av sırasında tanışır. Gorkhana, Baba Rawal'ya kendisinin ileride Gurkaların başına geçip çok ünlü bir komutan olacağını müjdeler. Kukri denen, bugün de Gurkaların simgesi sayılan bir hançeri hediye eder.

Bundan sonra, o sırada Kuzey-batı Hindistan ve Afganistan'a doğru ilerlemekte olan Müslümanların ilerleyişlerini durdurmalarını ve onlarla savaşmasını ister. Bunu kabul eden Gorkhana, o zamanki adı Gandar(Kandahar) olan Afganistan'ı müslümanlardan korur ve buralara kendi halkıyla yerleşip hükmeder. Müslümanların ilerleyişi duraklar, ancak daha sonra 13.-16. yüzyılda Türklerin yardımı ile Hindistan'da müslüman ilerleyişi devam eder.

Maharaya Diraj Priti Narayan Şah (1769-1775), Gurka soyundan, ilk olarak bir devlet kurarak buraya Nepal Krallığı adını verdi. 1814–1816 yılları arasında, Gurka Savaşı'nda Doğu Hindistan Şirketi ordusu ile çarpışan Gurkalar, cesaret ve savaşcı yetenekleri ile İngilizlerin dikkatini çektiler. Savaşın ardından bu halkın gücünden faydalanmak isteyen İngilizler, o sırada Rana Hanedan'ını başlatacak olan Şiri Tin Maharaye Yung Bahadır Rana'yı başbakanlığa getirerek, kendisini Gurkaları önceleri Doğu Hindistan Şirketi Ordusuna, sonraları Koloni Ordusuna kiralamak konusunda "ikna" ettiler. Şiri Bahadır Rana, bugün bile Napal'lilerce o dönemden sonra 100 yıl daha sürecek karanlık bir Nepal tarihi yarattığı konusunda eleştirilmektedir.

Kendilerini daha üstün gören Brahma - Hint asıllı gurkalar, sıradan askerler olarak İngiliz ordusunda yer almayı redettiklerinden, bu durumu çözebilmek amacıyla, Kraliçeden bu kişileri daha yüksek sınıftan askerler olarak alabilmek için özel bir birlik kurulmasına karar verildi. Tibet ve Moğol asıllı Gurkalar ise er olarak yer aldılar.

İçlerinde başarılı olanlar çıkmış olsa da¹, ekseriyetle, kendileri için orduda ancak birkaç derece yer bulabilmiş ve yüksek riskli hemen hemen tüm savaş ve harekatlarda yer almışlardır. İngilizler Hindistan'ı terk ettikten sonra bile İngiliz ordusunda hala yer almaktadırlar. Ancak şimdilerde açılan davalarda İngiliz Kraliyet Ordusunun Gurkalara kanuna aykırı şekilde haksızlıklar yaptığını ileri sürmüşlerdir.[1]

Çanakkale Savaşında Gurkalar

Gurkalar Çanakkale Savaşı'na 29. Hint Tugayı bünyesinde 4 taburluk bir kuvvetle (1/4, 1/5, 1/6 ve 2/10. Taburlar) katılmışlardır. İlk olarak 9 Mayıs tarihinde, 2. Kirte Muharebesinde aktif olarak muharebelere dahil olmuşlar ve Zığındere bölgesindeki taarruzlarda kendilerini göstermişlerdir. Daha sonra Ağustos Taarruzlarına katılmışlardır.

Birinci Dünya Savaşı Sonrasında Gurkalar

İngilizlerin 1924'te Irak'ta kurmayı planladıkları, Faysal'ın kral olacağı Irak devletinin kabulü için yapılan halk oylamasında karşı oy kullanan Türkmenlerin cezalandırılması için İngilizlerce planlandığı iddia edilen ve binlerce Türkmenin öldürüldüğü olaylarda Gurkalar olayların başlatılması için kullanılmışlardır.

Kaynaklar

  1. Gurkalar İngiltere’ye dava açtı Kaynak : Londra REUTERS - 09-05-2002 NTV

Dış bağlantılar

Ayrıca bakınız

This article is issued from Vikipedi - version of the 10/26/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.