Greko-Budizm

Greko-Budizm veya Grek Budizmi, MÖ 4. yüzyıl ile MS 4. yüzyılları arasında Baktriya ve Hindistan altkıtasında gelişmiş, Helenistik kültür ve Budizm arasındaki kültürel senkretizmdir. Bu etkileşim, İskender'in Yunan birlikler ile Hindistan'a yaptığı seferlerin kültürel bir sonucudur.

Gotama Buda'nın Greko-Budist tarzda üretilmiş bir heykeli. MS 1. yüzyıl, Doğu Afganistan).

Makedon satraplıkları, Çandragupta Maurya hükümdarlığında Maurya İmparatorluğu tarafından fethedilmiş, Maurya İmparatoru Asoka, Budizmi kabul ederek Asoka Fermanları'nda kaydedildiği üzere bu din felsefesini yönettiği bölgelerde yaymıştır. Maurya İmparatorluğu'nun yıkılmasının ardından Greko-Budizm, Grek-Baktriya Krallığı, Hint-Yunan Krallığı ve Kuşan İmparatorluğu altında gelişmeye devam etti. Budizm Orta ve Kuzeydoğu Asya'da MS 1. yüzyıldan itibaren kabul edildi ve bunun sonucunda Çin, Kore, Japonya, Sibirya ve Vietnam'a yayıldı.

Ayrıca bakınız

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.