Gregori Palamas

Aziz Gregori Palamas'ı gösteren Bizans İkonası

Gregori Palamas (Γρηγόριος Παλαμάς) (1296–1359) İsihazm'ın başta gelen Teoloji savunucusu olan Yunanistan'da bulunan Aynoroz keşişi ve Selanik Başpiskoposudur. Bazen Palamizm ismi de verilen öğretileri, İsihazm'ı savunan yazıları ile vücut bulmuştur. Takipçilerine, Palamite ismi verilir.

Palamizm gerçek bir ruhanî yaşam yoluyla insanın ilâhî nura, Tanrı’nın gerçek müşahedesine varacağı görüşünü savunuyordu.Bizans’ta 1351 dinî konsil palamizmi onaylamıştı. Palamas, Bizans’ta Latinler’e, Batı Katoliklik taraftarı aydınlara karşı yazılarıyla mücadele etti ve kilisenin Ortodoks görüşünü hararetle savundu.[1]

Kaynakça

This article is issued from Vikipedi - version of the 7/12/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.