Graffito

Arkeolojik bir terim olarak graffito (çoğulu "grafiti"), duvar gibi geniş bir yüzeyin kazınmasıyla veya oyulmasıyla yapılan kasti bir işarettir. İşaretler, bir resim veya yazı şeklinde olabilir. Bu terim genellikle Üst Paleolitik dönem sanatının büyük bir bölümünü oluşturan kemikler gibi küçük nesneler üzerindeki oyulmuş süslemeler için kullanılmaz ancak yaygın bir biçimde mağaralarda bulunan ve genellikle oyulmuş hayvan resimlerinde kullanılabilir. Aynı döneme ait mağara resimlerinden çok daha az tanınmasına rağmen ikisi genellikle aynı mağaralarda bulunur. Arkeolojide bu terim, bir bina veya anıta "izinsiz" bir eklemenin daha yaygın ve modern anlamı için de kullanılabilir. Altındaki farklı renkli bir malzemeyi ortaya çıkarmak için bir üst alçı tabakasını veya başka bir malzemeyi kısmen kazıyan dekoratif bir teknik olan sgraffito da bazen "graffito" olarak bilinir. Graffito , mesleği sanatçılık olan biri tarafından değil de böyle bir yüzeyle rastlantısal olarak karşılaşan bireyler tarafından yapılmıştır.[1]

Blakeney'deki St. Nicholas Kilisesi'nde Orta Çağ dönemine ait bir graffito
Keops'un piramit graffitosu, Keops'un kartuş adını göstermektedir.

Grafiti listeleri

Arkeolojide temel grafiti kategorileri şunlardır:

  • Yazılı grafiti veya resmî olmayan yazıtlar .
  • Grafitideki resimler.
  • Karmaşık, birleştirilmiş veya birden çok kategoriye ait grafiti.

Kaynakça

  1. "Graffito haberi". Arkeolojik Haber.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.