Gp41

Gp41 (glikoprotein 41), insan bağışıklık yetmezliği virüsü olan "HIV" gibi retrovirüslerin, zarf proteini kompleksinin bir alt-birimidir. Gp41, konak hücrelerin enfeksiyonu için gerekli olan ekto içinde birkaç bölge içeren bir transmembran proteinidir.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.