Goy

Goy (İbranice: גוי, kurallı çoğulu goyim גוים ya da גויים), ulus anlamına gelen İbranice bir kelimedir. Ancak tarihte ve günümüzde Yahudi olmayanlar için de kullanılmıştır.

Elia Levita'nın Yidiş-İbranice-Latince-Almanca sözlüğünden (16. yüzyıl) bir sayfa. Çeşitli halk isimlerinin bulunduğu listede, İbranice "גוי" kelimesinin "halk" anlamında, Latince'ye "Ethnicus" diye çevrildiği görülebilir.

Tarihsel anlamı

Tevrat'ta Yahudiler ve Yahudi olmayanlardan bahsedilirken 550 kez kullanılmıştır. Tevrat'ın ilk kitabı Tekvin'in (Yaratılış) 12. babında Tanrı, Avram'a, ona inananlardan büyük bir ulus (goy gadol) yaratacağını buyurur.

Günümüzde

Günümüzde ise goy kelimesi "Yahudi olmayan kimse" anlamında kullanılır. Ancak goy kelimesi gâvur kelimesine benzer, hakaret içeren bir anlam da yüklenmiştir. Örneğin Yidiş dilinde, Er hot a jidischen Kopp (Onda bir Yahudi kafası var) "O zeki biri" anlamına gelirken, Er hot a gojischen Kopp (Onda bir goy kafası var) "O zeki değil" anlamında kullanılır.

Ayrıca bakınız

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.