Gotha Programı'nın Eleştirisi

Gotha Programı'nın Eleştirisi, Karl Marx ve Friedrich Engels'in yakın iş birliği içerisinde bulundukları Alman Sosyal Demokrat Hareketi'nin Eisenach grubuna 1875'in Mayıs ayının ilk haftalarında Marx'ın yolladığı bir mektuba dayanan bir belgedir. Marx'ın devrim stratejisinin program konuları hakkındaki belki de en detaylı açıklamaları ortaya koyan belge, "proletarya diktatörlüğünü", kapitalizmden komünizme geçiş sürecini, proletarya enternasyonalizmini ve işçi sınıfının partisini tartışmaktadır.

Dış bağlantılar

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.