Gordios

Gordios, Yunan Mitolojisine göre Frigya Kralı. Gordion kentini kurduğu ve oğlu Kral Midas'ın, tanrıça Kibele'den doğduğu da mitolojide belirtilmiştir. Söylentiye göre, o dönemde iç karışıklıklardan bıkan halk kendilerini kurtaracak, ülkeye dirlik düzenlik getirecek kralın bir araba ile kente gireceğine inanmıştır. Yoksul bir köylü olan Gordios'un bir rastlantı sonucu köye arabayla girmesi, halkın onu kral olarak tanımasına neden olmuştur. Başka bir söylentiye göreyse Gordiosun Anadolu'ya göçen Frig kavimlerinin lideri ve Anadolu'ya geçince de Friglerin kralı olmuştur.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.