Gizli müşteri

Gizli müşteri veya daha doğru bir tanımla gizli denetçi, özellikle özel sektörde müşteriye doğrudan hizmet veren çok şubeli firma şubelerine sıradan bir müşteri olarak girerek hizmet kalitesini değerlendiren görevli.

Gizli denetçiler denetledikleri birimde firmanın öngördüğü düzeyde hizmet verilip verilmediğini, müşteri ile ilgilenilip ilgilenilmediğini araştırarak durumu bağlı bulundukları merkeze raporlarlar.

Bazı durumlarda gizli denetçiler bağlı bulundukları firmalarla direkt değil de taşeron araştırma şirketleri ile çalıştıkları için farkında olmadan rakip ticari kuruluşlarının müşteri hizmet yapısı hakkında rakip firmaya bildirim raporu sunduklarından habersizlerdir!

Teknik olarak bazı durumlarda hukuki olarak bu durumun tanımı sanayi casusluğu olarak tanımlanır.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.