Gilbert (birim)

Gilbert CGS birim sisteminde eskiden kullanılan bir ölçü birimidir. Kısaltması Gb dir. Birim adını manyetizma konusundaki ilk deneyleri başlatan kişi olarak bilinen İngiliz doktor William Gilbert'ten (1544-1603) alır. Bu birim günümüzde artık kullanılmamakla birlikte eski belge ve yayınlarda görülebilir.

Gilbert mıknatıslandırma birimi olarak bilinir ve tanımı amper-sargıdır. A amper, B biot ve n sargı sayısı olmak üzere,

.
.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.