Gezenek

l'den P'ye 2, 4, 6 ve 8 cm'lik gezenekler. Bu eğriler Nichomedes'in kavkı eğrilerinin yarısıdır.

Gezenek, geometrik yer anlamına gelir. Geometride, gezenek, herhangi bir özelliği paylaşan noktalar kümesidir. Örneğin, bir çember, bir düzlemdeki herhangi bir noktaya eşit uzaklıkta olan noktalar gözeneği olarak tanımlanabilir.

Gezenek, yanı sıra, bir noktanın bir koşulu ya da bazı koşulları sağlamak üzere takip ettiği rota olarak da tanımlanabilir. Örneğin, gene bir çember, bir noktaya eşit uzaklıklarda takip edilen noktalar gezeneği olarak tarif edilebilir.

Terim, kompleks dinamikte şu şekilde belirir:

Gezeneklerin ispatı

Gezenekler genelde iki unsur ile ispat edilir. İlk kısım, eğri üzerindeki her noktanın gezenek şartını sağlayıp sağlamamasına bakılmasıdır. İkinci kısım, her noktanın bu şartı eğri üzerinde sağlayıp sağlamamasıdır. Örneğin, iki farklı nokta arasındaki noktalar gezeneği, iki farklı noktanın açıortayıdır önermesinin ispatlanması için, şu ikisinin gerçeklendiği gösterilmelidir:

Kaynakça

This article is issued from Vikipedi - version of the 7/8/2013. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.