Georgios Kedrenos

Georgios Kedrenos (Modern Yunanca: Γεώργιος Κεδρηνός), George Cedrenus olarak da bilinir. Bizanslı Vakanüvis.

1050'li yıllarda, "Kısa Dünya Tarihi" isimli eserini bitirmiştir. Eserinde, İncil'de anlatılan yaratılıştan kendi zamanına kadarki dönem anlatır. Kedronos, İtil'in 969 yılında yağmalanmasından sonra Hazar Kağanlığı politikalarını anlatan çok az sayıdaki kaynaktan biridir.

Dış bağlantılar

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.