Genelci ve özelci türler

Genelci tür, görece daha geniş çevresel koşullarda gelişimini sürdürebilen ve daha çeşitli kaynakları kullanabilen tür iken özelci tür, görece daha dar koşullarda gelişimini sürdürebilen ve kullandığı kaynakların çeşitliliği daha az olan türdür. Çevresel koşulların değişimine karşı genelci türler uyum gösterebilirken özelci türler görece daha yavaş uyum göstereceğinden ya da hiç uyum gösteremeyeceğinden dolayı soy tükenmesine maruz kalmaya daha müsaitlerdir.[1]

Rakun gibi genelci türler, zaman zaman kentsel alanlara uyum sağlayabilirler.

Kaynakça

  1. Townsend, C.; Begon, M.; Harper, J. (2003). Essentials of Ecology (İngilizce) (2. bas.). Blackwell. ss. 54-55. ISBN 1-4051-0328-0.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.