Genel seçim

Genel seçim, belli bir siyasi organın tamamının veya çoğu üyelerinin seçilmiş olduğu bir seçim. Bu terim genellikle, ara seçim ve yerel seçimlerden farklı olarak bir ülkenin birincil yasama organı için yapılan seçimlerde kullanılır.

Başkanlık sisteminde bu terim, düzenli olarak planlanan başkan seçimlerinde ve ulusal meclisin tüm üyeleri veya "bir sınıfı"nın aynı anda seçildiği ama bazen zamanından önce boşalan pozisyonları doldurmak için düzenlenen özel seçimler için kullanılır.

Genel seçim terimi ilk kez Avam Kamarası için Birleşik Krallık seçimlerinde kullanılmıştır.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.