Genç Ali Paşa

1736'da Anadolu Beylerbeyi tayin edilerek Bender seraskerliği ilave edildi. 1737'de Maraş valiliğine gönderildi. 1738'de Avusturya Harbi'nde Rus cephesi serdarlığını üstlendi.

Genç Ali Paşa, Osmanlı devlet adamı.

Küçük Osman Paşa'nın oğlu'dur.

Genç Ali Paşa'nın Saray Camii'ne küçük bir vakfı vardır.[1]

Kaynakça

  1. Uzunçarşılı, İ. Hakkı, Kütahya Şehri, İstanbul Devlet Matbaası, 1932, s, 167
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.