Genç (il)

Genç Vilayeti 1924 ve 1927 yıllarında var olan bir idari birimdir. Vilayet, Şeyh Said olaylarından sonra lağv edilmiş ve toprakları Bingöl ve Diyarbakır vilayetleri arasında taksim edilmiştir.

Etimoloji

Genç kelime olarak Farsça dilinde “hazine” anlamına gelmektedir (گنج "genc").Azerbaycan'ın batısında bulunan ve Persler tarafından kurulan Gence şehri de aynı ismi taşımaktadır. Bu kelime, 1936 yılında da Genç (ç harfi ile) olarak türkçeleştirilerek Dara Hênî kasabasına resmi isim olarak verilmiştir.

Tarih

Osmanlı Devletinde 1878 yılında yapılan idari teşkilatlanma sonucunda kurulan Bitlis vilayetine bağlanan Genç, 1924-1927 yılları arasında bir vilayet haline getirilmiştir. Fakat Şeyh Sait olayları sırasında Genç bir şehir olarak kullanılamayacak duruma gelmiş ve haritadan neredeyse silinmiştir.

İlçeler

Merkez ilçe (Genç)

Coğrafi konum olarak Dara Hênî kasabasından 30 kilometre doğuda ve bugünkü Solhan-Genç ilçe sınırının üzerinde, Murat nehrinin kıyısında bulunmaktaydı. 1927 yılında merkez ilçe statüsü kaldırılıp, köy statüsüne düşürülmüştür. Köyün günümüzdeki ismi Kale'dir. Solhan'a bağlıdır.

Çolik (Çapakçur)

1927 yılına kadar Genç Vilayeti'nin bir ilçesi idi. 1936 yılında ismi Bingöl olarak değiştirilerek il merkezi yapılmıştır.

Kulp

1927 yılında Diyarbakır Vilayetine bağlanmıştır.

Ayrıca bakınız

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.