Gelug

The Gelug veya Gelug-pa (veya dGe Lugs Pa, dge-lugs-pa, Dgelugspa). Yeşil Başlıklılar mezhebi diye de bilinen Tibetli budist din adamı ve filozof Tsongkhapa (1357–1419) tarafından kurulan Budizm okulu. Tsongkhapa'nın Ganden'de kurduğu ilk manastırı Ganden Tripa günümüzde halen bu okulun merkezidir. Okulun mensupları arasında en önemli kişi Dalai Lama dır.

Lama Tsongkhapa

Lama Tsongkhapa, Kadam Okulu veya Kadampa'nın evrensel merhamet prensibini Hint üstatlardan Nagarjuna'nın shunyata (boşluk) öğretisiyle bir araya getirmiştir. Ona göre manevi yolda bu iki ilke, gerçek bir zühd/terk duygusunun teşvikiyle oluşan kurtuluş arzusuyla birlikte kalpte yer etmelidir. vajrayāna Budizm'inin yolu Tsongkhapa'nın "Yolun Üç Temel Yönü" adını verdiği bu üç temelin üzerinde izlenir. Lamrim denilen Yolun Aşamaları Gelug Okulunun ana öğretisini oluşturur.

Gelug geleneğinin çalışmalarının ana kaynağı Tsongkhapa'nın altı yorum kitabıdır. Bunlar:

  • Yolun Aşamalarına Dair Büyük Şerh (Lam-rim chen-mo),
  • Tantralara Dair Büyük Şerh (sNgag-rim chenmo),
  • Tefsiri ve Nihai Öğretilerdeki Belağatın Özü (Drnng-nges legs-bshad snying-po),
  • İzafiyetin Övgüsü (rTen-'brel bstodpa),
  • Guhyasamaja'nın Beş Aşamasına Dair Geniş İzah (gSang-'dus rim-lnga gsal-sgron) ve
  • Altın Tespih (gSer-phreng).

Vajrayāna Ugulaması

Guhyasamāja, Cakrasaṃvara ve Yamāntaka Gelug silsilesinde üç temel yidam uygulamasıdır.

Ayrıca bakınız

Kaynakça

Dış bağlantılar

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.