Gelenbevizade Mehmet Said

Gelenbevizade Mehmet Said (d. 1863, İstanbul – ö. 1937), Osmanlı devlet adamı ve eğitimci.

1912’de ve 1919-1920 yıllarında olmak üzere iki defa Maarif Nazırlığı görevinde bulunmuştur.

Yaşamı

1863 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Babası, Mahmud Aziz Efendi’dir[1]. Mülkiye’de öğrenimini tamamladıktan sonra 1882 yılından itibaren çeşitli devlet dairelerinde çalıştı.

1887'den itibaren Bursa İdadisi’nde öğretmenlik ve Maarif Müdürlüğü, Edirne'de Maarif Müdürlüğü, Ticaret Mekteb-i Âlisi Müdürlüğü, Vefa İdadisi ve Darülfünun'da öğretmenlik görevlerinde bulundu. Daha sonra Maarif Nezareti'nin merkez örgütünde çalışmaya başladı. 1904'te Mekâtib-i Rüşdiye Müdürü, 1907'de Mekâtib-i İdadiye Müdürü, daha sonra da Meclis-i Maarif üyeliğinde bulundu.

1910 yılında bakanlık müsteşarı oldu. 1912 yılında ve 1919-1920 yıllarında Maarif Nazırlığı yaptı. İlk bakanlığı, Balkan Savaşı’nın en kızışkın günlerine gerçekleşti ve önemli bir çalışma yapamadı; Ahmet Muhtar Paşa’nın kabinesinin istifa etmesi ile sona erdi[1]. İkinci kez maarif nazırı olması son Osmanlı padişah Vahdettin döneminde gerçekleşti.

Üniversiteye çevrilmesine kadar Darülfünun'un fen şubesinde ders verdi. 1937’de öldü.

Kaynakça

  1. "Mustafa Ergün, İkinci Meşrutiyet Devrinde Eğitim Hareketleri (1908-1914), Ankara, Ocak 1996" (PDF). 18 Ocak 2012 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 19 Ağustos 2011.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.