Geert Groote

Geert Groote (Ekim 1340, Deventer - 20 Ağustos 1384, Deventer) (Latince ismi; Gerardus Magnus), Hollandalı vaiz ve Brethren Ortak Yaşam Topluluğu'nun kurucusu.

Gençliği ve eğitimi

O zamanlar Utrecht'e bağlı bir diyakozluk olan Deventer'de yüksek mevkide bir memurun oğlu olarak dünyaya geldi. Aachen'da okuduktan sonra henüz 15 yaşındayken Paris Üniversitesi'ne kabul edildi. Sorbonne'da Ockham'lı William'ın öğrencisinin öğrencisi olarak skolastik felsefe ve teoloji okudu. Bunun yanı sıra tıp, astronomi, büyü ve İbranice dersleri aldı. 1358 yılında mezun oduktan sonra eğitimini Köln'de sürdürdü.

Dinî yaşamı

1366 yılında Avignon'daki papalık mahkemesini ziyaret etti. Bu sıralarda Utrecht ve Aachen'daki kilise heyetlerine üye olarak atandı. Bu sayede hayatı değişti ve lüks içinde dinle alakası olmayan bir yaşam sürmeye başladı. Ancak gerek geçirdiği hastalığın gerek de Arnhem yakınlarındaki Munnikhuizen manastırının başrahibi Henry de Calcor'un etkisiyle tüm dünyevi hazları reddetti.

1376 yılında bu manastırda 3 yıllığına inzivaya çekilerek günlerini meditasyon, araştırma ve duayla geçirdi. 1379 yılında diyakoz oldu ve Utrecht diyakozluk bölgesinde misyoner vaiz olarak görev yapmaya başladı. Başarıları sadece Utrecht'le sınırlı kalmadı. Zwolle, Deventer, Kampen, Amsterdam, Haarlem, Gouda, Leiden, Delft, Zutphen ve daha birçok yerde öyle büyük bir başarı yakaladı ki, Thomas Kempis'e göre vaazlarını dinlemek için insanlar yemeklerini bırakır, işyerlerini kapatır oldular. Vaaz verdiği kiliseler dolup taşıyordu.

Utrecht piskoposu tarafından samimi bir şekilde desteklendi ve sinod meclisinde nikahsız birlikte yaşayanlara karşı vaaz vermesini sağladı. Tenkitleri sadece ruhban sınıfı dışındakilere yöneltilmiş değildi. Aynı zamanda devlet ve kilise görevlileri arasında yaygınlaşan sapkınlık, açgözlülük, mevkilerin alınıp satılması ve ahlaksızlıkları eleştirdi. Ancak bu onun ruhban sınıf tarafından inançsızlıkla suçlanmasına neden oldu. Bu nedenle bir protesto yayınlayarak vaazlarının ana esin kaynağının İsa olduğunu ve Katolik doktrinine gönülden bağlı olduğunu açıkladı. Kilise tarafından yargılanmaya gönüllü olduğunu da bildirdi.

Bu olaydan sonra Utrecht piskoposu rahip olmayanların vaaz vermesini yasakladı. Ancak bu muhtemelen onun ölümünden sonra yayınlanmıştır çünkü neredeyse son aylarına kadar vaaz vermeye devam etmişti.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.