Geçiş ekonomisi

Geçiş ekonomisi devlet güdümlü ekonomi’den (planlı ekonomi) serbest ekonomi’ye geçiş yapmakta olan ekonomilere verilen teknik bir isimdir.[1]

Geçiş ekonomisine sahip ülkeler ekonomik liberalleşme sürecinde merkezi bir organizasyon yerine serbest piyasanın fiyatları belirlediği bir ortama geçiş yaparlar. Bu süreçte ticari engeller kaldırılır, kamu kurum ve kuruluşları özelleştirilir ve de ticarette serbestleştirme yapılır. Bu süreç farklı şekillerde de olsa Çin’de, eski Sovyetler Birliği ülkelerinde, eski Varşova Paktı’na üye ülkelerde ve birçok gelişmekte olan ülkede gerçekleşmiş veya devam etmektedir.

Kaynakça

Dış bağlantılar

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.