Geç Dönem

Geç Dönem, Antik Mısır'ın son dönemi olarak kabul edilir. Bu dönem mısırbilimcilerce 25. hanedan ve 27. hanedan arasında bir yere konumlandırılabilir ve Mısır'ın Perslerce fethine kadar sürer.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.