Gazzeli Procopius

Gazzeli Procopius (MS 465-528) Hristiyan bir sofist ve retorikçi, memleketi olan bu şehrin ünlü okulunun en önemli temsilcilerinden biriydi. Bütün hayatını burada öğretmenlik ve yazmakla geçirdi. Kendi zamanının hiçbir teolojik hareketinin içinde yer almadı.

Kendisi hakkında bilinen çok az bilgi yazdığı mektuplardan ve öğrencilerinin ona dönük övgülerinden ve halefi olan Gazzeli Choricius'dan derlenmiştir. Kendisi çok sayıda retorik ve teoloji kitabı yazarıdır.

Procopius Gazaeus, Opuscula rhetorica et oratoria, edidit E. Amato, Berlin-New York: de Gruyter, 2009 (coll. Bibliotheca Teubneriana).

Rose di Gaza. Gli scritti retorico-sofistici e le Epistole di Procopio di Gaza, a cura di E. Amato, Alessandria: Edizioni dell'Orso, 2010 (coll. Hellenica).

Dış bağlantılar

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.