Gazve

Gazve (Arapça:غزوة), İslam peygamberi Muhammed'in İslam Ordusu'nun başında bizzat katıldığı askeri harekatlardır. 27 tane gazve gerçekleştirilmiştir.[1]

Gazve’nin Anlamı

“Gazvat” kelimesinin müfredi olan “Gazve” (غَزْوَه ilk harfi fethe ve ikinci harfi sükun) kelimesi “ga- ze - ve” kökünden türemiştir. Lügatte savaşmak manasına gelen bu kelimenin ismi faili “Gazi” ve cem’ide “Guzat” ve “Guzza”dır ve düşmana karşı savaşmaya ve onu talan etmeye gitmek anlamına gelmektedir.[2] Istılahta ise Muhammed’in bizzat ve şahsen katıldığı her savaşa “gazve” denir.[3]

Gazveler

Kaynaklar

  1. İbn Hişam, Sîre, c. III, s. 608, 609
  2. İbn Manzur, Muhammed b. Mükrim, Lisanu’l Arab, c. 15, s. 123, Naşir: Daru Sadır, Beyrut, çapı sevvum, 1414.
  3. http://tr.wikishia.net/view/Gazve.
  4. http://www.diyanet.gov.tr/turkish/weboku.asp?sayfa=7&yid=28


This article is issued from Vikipedi - version of the 11/11/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.