Gazi Kasım Paşa

Gazi Kasım Paşa (d. ?, - ö. ?), Osmanlı asker ve devlet adamı.

Hayatının ilk yılları hakkında bilgi yoktur. Evliya Çelebi Seyahatnâme adlı eserinde, I. Süleyman Viyana Kuşatması sonrasında geri çekilirken Kasım Paşa komutasında 12.000 serdengeçtinin Almanya topraklarına üç ay boyunca akınlarda bulunduğu, bu akınlarda adamlarının çoğunu kaybeden Kasım Paşa'nın Özek kalesine döndüğünü yazmaktadır. Mohaç ve Peçuy sancakbeyliği görevlerinden sonra 1548'de Budin beylerbeyi görevine getirildi. 1551'de buradan alınarak bir süre yeni kurulan Temeşvar Eyaleti beylerbeyi oldu. Bu arada İstolni Belgrad sancakbeyi olarak da görev yaptı. 19 Ağustos 1557'de yeniden Budin beylerbeyi oldu. 1558 yılına kadar bu görevde bulundu[1]. 1558 yılına kadar bu görevde bulundu. Kanuni'nin son dönemlerine doğru öldüğü düşünülmektedir.

Peçuy şehrinde 1543-1546 arasında yaptırdığı Gazi Kasım Paşa Camii bulunmaktadır.

Kaynakça

  1. Yılmaz, M.E., "Peçuy Tekkeleri". EBAD Ege ve Balkan Araştırmaları Dergisi, Cilt:2015-2, Sayı:2. URL:http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:4WIU1t7mhHkJ:www.ebad.online/index.php/ebad/article/download/22/31+&cd=2&hl=tr&ct=clnk&gl=tr. Erişim: 15 Aralık 2016
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.