Gazi Ferhad Paşa

Sokullu Mehmed Paşa’nın da memleketi olan Sokol köyündendir. Sokullu ailesinden olup, ünlü Osmanlı tarihçisi İbrahim Peçevî'nin de dayısıdır[1]. Sokullu Ferhad Paşa olarak da bilinmektedir.

Gazi Ferhad Paşa, Osmanlı devlet adamı.

Sokollu Mehmed Paşa sadrazam olduktan bir yıl sonra Kilis sancakbeyi oldu. 1573'e kadar bu görevde kaldıktan sonra Bosna sancakbeyliği görevine getirildi. Habsburg Monarşisi'ne bağlı Hırvatistan Krallığı ile mücadelelerde bulundu. Kupa Nehri boyunca bazı kalelerin ele geçirilmesini sağladı. 1580'de Bosna Eyaleti'nin kurulmasıyla bu yeni eyaletin beylerbeyi oldu. 1588 yılında Budin beylerbeyi görevine getirildi. Bu görevdeyken 1590 sonlarında yaşanan isyanda yeniçeriler tarafından öldürüldü. 1579'da Banja Luka'da yaptırdığı camideki türbeye defnedildi.

Kaynakça

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.