Gazi Erçel

Süleyman Gazi Erçel (d. 20 Şubat 1945), Türk Bürokrat

1967 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye ve İktisat bölümünü bitirdi. 1976 yılında Vanderbilt Üniversitesi'nde master yaptı. Bankalar Yeminli Murakıpılığı, Hazine Genel Müdür Yardımcılığı, IMF İcra Direktör Yardımcısı, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Hazine Genel Müdürlüğü, Yaşar Holding'te Yönetim Kurulu Üyeliği, Tütünbank Murahhas Üyeliği ve Yaşar Grubunun çeşitli kuruluşlarında Yönetim Kurulu Üyeliği, Tütünbank Genel Müdürlüğü yaptı. 1996 yılında Merkez Bankası Başkanlığı’na getirildi. 2001 yılı Şubat ayında çıkan anayasa kitapçığı krizi'nin yol açtığı 2001 Türkiye ekonomik krizinde 1 Mart 2001 tarihinde görevinden istifa etti. Halen İstanbul Aydın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde öğretim görevlisi olarak ders vermektedir.

Kaynakça

  Hükûmet görevi
  Önce gelen:
  Yaman Törüner
  18. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı
  10 Nisan 1996 - 1 Mart 2001
  Sonra gelen:
  Süreyya Serdengeçti
  This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.