Gaz tankeri

Gaz tankeri, sıvılaştırılmış (LPG, LNG gibi) ya da sıkıştırılmış halde gaz taşıyan gemilerdir. Bu gemiler taşıdıkları yükün arz ettiği tehlike sebebi ile yüksek emniyet standartları ile donatılmışlardır. Yüklerin bulunduğu tanklar ise gazı sıvı halde tutabilmek için özel soğutma sistemlerine sahiptir.

LPG tanker
LNG Tanker

Gaz tankeri türleri ve taşınabilen yükler

Petrol gazları, doğal gaz, amonyak en çok taşınan yüklerdendir. Taşıdığı yüke göre özel olarak dizayn edilirler.

LPG tankeri profil kesiti

Yapı ve donatım özellikleri

Yükleme ve tahliye sistemleri

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.