Gardiyan

Gardiyan, cezaevi ve tutukevlerindeki mahkûmların belli başlı konularda ihtiyacını karşılamak ve güvenliği sağlamak amacıyla görev yapan devlet memuru.

Türkiye'de İnfaz Koruma Memurluğu

Türkiye'de resmî olarak İnfaz Koruma Memuru adıyla görev yapan, Özel Kolluk Kuvvetlerinden [1] Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne bağlı olarak, Ceza İnfaz Kurumlarında hükümlü ve tutukluların Ceza İnfaz Kurumlarının asayiş ve güvenliğini sağlamakla görevli 657 sayılı DMK'ya bağlı olarak istihdam edilen devlet memurlarıdır. Bu göreve başvurabilmek için en az lise mezunu olmak KPSS'den 70 puanı geçebilmek gerekmektedir. Ayrıca erkek adaylarda en az 1.70 cm, kadın adaylarda ise 1.60 cm boy şartı aranmaktadır. İstanbul, Ankara, Denizli, Erzurum ve Kahramanmaraş'ta bulunan Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Personel Eğitim Merkezlerinde 3 ay teorik 2 ay uygulamalı eğitime tabi tutularak kadrolu ya da sözleşmeli olarak istihdam edilirler.

Kaynakça

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.