Gambrion

Gambrion, İzmir ili Kınık İlçesi sınırları içindeki Poyracık yerleşiminin yaslandığı Hisarlık Tepesi'nin üstünde kurulmuş bir antik kenttir.

Küçük Asya'nın kuzeyindeki bazı ana antik Yunan şehirlerini gösteren harita. Gambrion, Pergamon'un güneydoğusunda yer almaktadır.

Adından, MÖ 399 yılında yöreye ilişkin bilgiler veren Ksenofon'un Onbinlerin Dönüşü adlı eserinde söz edilir. O günlerde Gambrion'un yönetici Pergamon tepesine yerleşmiş Hellas'ın oğlu Gorgion'dur.

Gambrion'da basılmış elektron paralar üzerinde on iki ışını bulunan bir yıldız vardır.

Kaynakça

  • Ksenofon, Anabasis (Onbinlerin Dönüşü), Sosyal Yayınları
  • Osman Bayatlı, Bergama Tarihinde Sikkeler
  • Seher Özkan, Gambrion Antik Kenti, Bergama Belediyesi Yayınları.

Dış bağlantılar

  • , Gambrion antik kentine ait sikke örnekleri
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.