Galaktik düzlem

Galaktik düzlem ya da galaksi düzlemi, galaksinin disk şeklinde uzandığı ana oluşum kitlesidir.

NGC 4452 merkezindeki çekirdeği ile galaktik düzlemi.
sarmal galaksi NGC 891'in galaksi düzlemi.

Galaktik kutbun yönü, galaktik düzlem noktasına diktir. Bâzı galaksiler düzensizdir ve herhangi bir iyi tanımlanmış düzlemleri yoktur. Yıldızlar, düzlemde mükemmel olmadığında ve Samanyolu gibi spiral bir galaksinin durumunda galaktik düzlemi tanımlamak zordur.

Kaynakça

    Ayrıca bakınız

    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.