Galaksilerarası toz

Galaksilerarası toz; galaksilerarası uzayda, galaksiler arasında bulunan kozmik tozdur.[1] Galaksilerarası toza ilişkin kanıtlar 1949 yılında öne sürülmüş ve 20. yüzyılın sonlarında bu konuyla ilgili çalışmalar artmıştır.[1] Galaksilerarası tozun dağılımında büyük farklılıklar vardır.[1] Galaksilerarası toz, galaksilerarası toz bulutlarının bir parçası olabilir ve 1960'lardan bu yana bazı diğer galaksilerin etrafındaki varlığı gösterilmiştir.[1] 1980'lere gelindiğinde Samanyolu'nda birkaç megaparsek içinde en az dört galaksilerarası toz bulutu keşfedilmiştir.[1] Bunun bir örneği, Okroy bulutudur.[1]

Kaynakça

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.