Galaksi grubu

Galaksi grubu (veya gökada grubu ya da gökada öbeği), kütleçekim etkisiyle birbirlerine bağlı birçok gökadadan oluşan bir topluluktur. İçerdiği gökada sayısı birkaç gökada ile 100 gökada arasında olur. Gökada grubu bu sayıyı aştığı zaman gökada kümesi ya da süperküme adını alır. Bununla birlikte gruplar ve kümeler arasındaki sınırlar pek belirgin olmadığından gökada grupları ve kümeleri kimi kaynaklarda tek başlık altında ele alınır. Gökada grupları genellikle bir gökada kümesinin ya da bir süperkümenin parçaları olarak bulunurlar.

Seyfert Altılısı. 6 üyeli olduğu sanılan bir “yoğun gökada grubu”

Gökadamız Samanyolu'nun katıldığı gökada grubuna Yerel Grup adı verilir. Bu grup 35'in üzerinde gökadadan oluşur. Yerel Grup’un kütleçekim merkezi, Samanyolu ile Andromeda gökadası arasındadır. Yerel Grup’un gökadaları yaklaşık olarak 10 milyon ışık yılı çapını kapsar ve ikili bir halter şekline benzer. Yerel Grup’un bağlı bulunduğu süperküme Başak süperkümesi Başak (Virgo) Süperkümesi’dir.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.