Gaga

Akbaba gagası
Gaga ve tepelik, (Evcil Çin kazı) çiftlik hayvanına göre hayli abartılı.
İki sümsükkuşu Koklaşıyor.
Büyük Flamingo'nun gagası
Kahverengi Doğan'ın gagası

Gaga, kuşların anatomik bir dış yapısıdır. Beslenmeye ek olarak, tımar etme, temizleme, nesneleri beceriyle kullanma, avlarını öldürme, yiyecek aramada sonda etme, kur yapma ve yavrularını beslemede kullanılır.

A:Genel amaçlı (örn:Karga) B:Böcek yakalama (örn:Sinekkapan) C:Tane yeme (örn:Şakrakkuşu) D:Kozalak tohumu çıkarma (örn:Çaprazgaga) E:Balözü emme (örn:Güneşkuşu) F:Meyve yeme (örn:Tukan) G:Ağaç delme (örn:Ağaçkakan) H:Balık toplama (örn:Pelikan) I:Yüzeyden balık yakalama (örn:Makasgaga) J:Çamur karıştırma (örn:Kılıçgaga) K:Su karıştırma (örn:Aynakgaga) L:Su süzme (örn:Flamingo) M:Havadan balık yakalama (örn:Yalıçapkını) N:Dalarak balık yakalama (örn:Tarakdiş) 0:Leş yeme (örn:Akbaba) P:Avı öldürme (örn:Atmaca)

Anatomi

Bazı kuşlarda gaga yapısı serttir. Ölü doku sert kabuklu yiyecekleri ve avları öldürmek için kullanılır. Diğer kuşlarda (ördek gibi) gaga yapısı hassastır ve sinir ihtiva eder. Yiyecekleri dokunarak bulmak için. Gaga kullanım dolayısıyla aşınır ve kuşun hayatı boyunca devamlı olarak gelişir. Çeneleri dişsizdir, bu nedenle gaga çiğnemek için kullanılmaz. Kuşlar yiyeceklerini yutarlar, yiyecek kursaklarında parçalanır.

Alışılmamış gagaya sahip kuşlara örnek olarak Sinek kuşu, toucan ve kaşıkgaga (spoonbill) örnektir.

Referanslar

Dış bağlantılar

This article is issued from Vikipedi - version of the 3/6/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.