GUAM Demokrasi ve Ekonomik Kalkınma Örgütü

GUAM (Demokrasi ve Ekonomik Kalkınma Örgütü), Gürcistan, Ukrayna, Azerbaycan ve Moldova ülkelerinin bir araya geldiği örgüt. 10 Ekim 1997 yılında kurulmuştur. 1999-2005 yıllarında Özbekistan'da örgütün üyesi olmuştur. Örgütün adı üye ülkelerin isimlerinin İngilizcedeki baş harflerinden oluşur. Özbekistan'ın üye olduğu dönemde örgüt GUUAM adını taşıyordu.[4]

GUAM Demokrasi ve Ekonomik Kalkınma Örgütü
GUAM Organization for Democracy and Economic Development
Logo
  Üye ülkeler
  Gözlemci ülkeler
Merkez Kiev, Ukrayna
Resmî diller İngilizce, Rusça[1]
Üye ülkeler  Azerbaycan
 Gürcistan
 Moldova
 Ukrayna
Gözlemciler
 Letonya
 Türkiye
Liderler
 Genel Sekreter
Altai Efendiev
Tarihçe
 Danışma forumu
10 Ekim 1997
 GUUAM
1999
 Şartların imzalanması
Haziran 2001
Yüzölçümü
 Toplam
810,506 km2 (312,938 sq mi)
Nüfus
 2018 tahminî
55 milyon[2]
GSYİH (SAGP) 2018 tahminî
 Toplam
$640 milyar
GSYİH (nominal) 2018 tahminî
 Toplam
$205 milyar[3]

Oluşumu

GUAM, Azerbaycan, Gürcistan, Moldova ve Ukrayna başkanlarının 10 Ekim 1997'de, Strasbourg'da Ortak anlaşma imzalaması ile bu dört devletin birliği ile faaliyete başlamıştır.[4] Anlaşmada Cumhurbaşkanları egemenlik, toprak bütünlüğü, sınırların dokunulmazlığı, demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan haklarına saygı ilkeleri temelinde Avrupa'da istikrarın ve güvenliğin güçlendirilmesi amacıyla her türlü iş birliğinin gelişimi ve öneminin altını çizmişlerdir. 7 Haziran 2001 yılında Yalta'da yapılan GUAM'ın ilk zirve toplantısı teşkilatın uluslararası alanda yapısal olarak şekillenmesi ve resmileşmesinde büyük rol oynamıştır. Devlet başkanları tarafından imzalanan GUAM'ın "Yalta Şartı" Taraf Devletler arasında iş birliğinin amaçlarını, ilkelerini ve yönlerini belirlemiştir. 22 Mayıs 2005 tarihinde GUAM'ın Kişinev'de düzenlenen zirve toplantısı üye devletlerin demokratik toplum, Avrupa'ya entegrasyon, ekonomik gelişme, bölgede istikrar ve güvenlik konularına ilişkin ülkelerin bakışlarını ortaya koymuştur. Devlet başkanları GUAM temelinde uluslararası örgütün kurulması gerektiğine dair ortak görüş belirtmişler ve bununla ilgili GUAM Dışişleri Bakanları Konseyi kararı almışlardır. Devlet başkanlarının bu kararı 22-23 Mayıs 2006 tarihinde GUAM'ın Kiev Zirve Toplantısı sırasında gerçekleşmiştir. Öyle ki, 1997 yılında meydana gelmiş birlik temelinde GUAM'da tesis edilmiştir. Kiev Zirve toplantısında Cumhurbaşkanları GUAM'ın tüzüğünü kabul etmişlerdir. Ana sözleşmeye göre demokratik değerlerin egemen olması, sürekli gelişmenin teminatı, uluslararası ve bölgesel güvenliğin güçlendirilmesi, Avrupa'ya entegrasyon, üye devletlerin ekonomik, insani ve sosyal alanlarda iş birliğinin genişletilmesi örgütün başlıca amaçlarını oluşturmaktadır. Ayrıca, GUAM devlet başkanları tarafından Kiev zirve toplantısında kabul edilen GUAM'ın kurulmasına ilişkin Kiev Bildirisinde aşağıdaki hususlar ve görevler açıklanmıştır:

  • Demokrasinin güçlendirilmesi, temel insan hakları ve özgürlüklerinin korunması, devletlerin ekonomik gelişiminin ve güvenliğinin ve istikrarın sağlanması;
  • GUAM devletlerinin sürekli gelişimi amacıyla, dinamik ekonomik büyüme, sosyal ahenk ve çevre aracılığıyla karşılıklı ilişkilerinin güçlendirilmesi;
  • Bu devletlerin egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve özgürlüğünü dağıtan, tam ölçekli demokratik reformları hayata geçirilmesini ve bölgenin ekonomik gelişmesini zorlaştıran, Euro uyumunu olumsuz etkileyen ve tüm dünya birliğine çağrı yapan çözümü zor sorunların çözümü için etkin iş birliği;
  • Uluslararası terörizm, aşırıcılık ve agresif ihtilaf, ve ayrıca onunla ilgili olan diğer olumsuz durumlarla mücadele alanında iş birliğinin güçlendirilmesi;
  • Ekonomi, ticaret ve ulaşım alanında iş birliğinin derinleştirilmesi ve Serbest Ticaret bölgesi hakkında Sözleşmenin uygulanması.

Ortak projeler

GUAM devletlerinin iş birliğinin pratik tezahürü olan Sanal Merkez ve Devletlerarası Bilgi ve tahlil Sistemi (VM / DİTS) projesi ve Ticarete ve Ulaşım Yardım (TNY) projesi gerçekleştirilmektedir. TNY GUAM ülkeleri arasında ticaret ve ulaşım alanında ilişkilerinin genişletilmesi ve güçlenmesi amacını taşır, VM / DİTS bilgi alışverişi ve diğer operasyonel nitelikli önlemleri hayata geçirmek aracılığıyla ticaret ve ulaşımın gelişmesine, o etkin ve güvenli faaliyet göstermesi sağlanır. Her iki proje GUAM-ABD Çerçeve Programı'nın temel öğeleri olarak birbirini tamamlar ve paralel şekilde hayata geçirilmesini öngörür. VM / DİTS projesi kapsamında her GUAM devletinde Milli Bilgi ve tahlil Merkezi ve İşçi gruplar oluşturulmuş ve emniyet organlarının ilgili uzmanları bu yönde ilk bilgi alışverişi yaparlar. TNY projesinin hayata geçirilmesi amacıyla her GUAM devleti ulusal planları temelinde her türlü çalışmayı sürdürürler. Ayrıca, belirtilmelidir ki, GUAM devlet başkanları Kiev Zirve Toplantısı sırasında Serbest Ticaret bölgesi hakkında Anlaşmanın gerçekleşmesinin başlanmasını ilan etmişler ve buna dair uygun çalışmalar yapılmaktadır.

Sorunlar için iş birliği

Alpha Kiev zirve toplantısında kabul edilen "Demokrasi ve Ekonomik Kalkınma için Teşkilat-GUAM devlet başkanlarının anlaşmazlıkların çözümü üzere Ortak Deklarasyonu" nda aşağıdaki temel hususlar belirlenmiştir:

  • GUAM devletlerinin topraklarındaki anlaşmazlıkların çözümü sadece egemenliğinin korunması, toprak bütünlüğü ve bu devletlerin uluslararası düzeyde tanınan sınırlarının dokunulmazlığı temelinde gerçekleştirilebilir ve bu GUAM çerçevesinde iş birliğinin temel prensibi kabul edilir;
  • Devletlerin toprakları asker işgaline maruz kalamaz;
  • Güç uygulaması, etnik temizleme deneyimi ve toprak işgali evrensel ve Avrupa değerlerine, barış, demokrasi, istikrar ve bölgesel iş birliği ilkelerine aykırıdır;
  • Kontrol edilmeyen bölgelerin ait oldukları devletler için topluma geri kazandırılmaları, zorunlu göçmenlerin daimi yerleşim yerlerine dönmeleri ve çeşitli etnik grupların devletlerin uluslararası düzeyde tanınmış sınırları çerçevesinde barış içinde birlikte yaşamaları, sivil toplumun gelişimi, bu bölgelerde tahrip edilmiş altyapının onarılması ve ayrıca iletişim tüm tarafların yararı için kullanılması yoluyla GUAM devletlerinin topraklarındaki anlaşmazlıkların çözümünde bu devletlerin ve uluslararası toplumun çabalarının birleştirilmesi;

Üye Devletler

Devlet Nüfus Yüzölçümü
km²
Başkent
Azerbaycan 9,611,700 86,600 Bakü
Ukrayna 46,011,300 603,628 Kiev
Moldova 3,567,500 33,846 Kişinev
Gürcistan 4,385,400 69,700 Tiflis

Gözlemci Devletler

Devlet Nüfus Yüzölçümü
km²
Başkent
Türkiye 78,741,0.53 783,562 Ankara
Letonya 2,217,969 64,589 Riga

Eski Üye Devlet

Devlet Nüfus Yüzölçümü
km²
Başkent
Özbekistan 27,606,007 447,400 Taşkent

Kaynakça

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.