Gıyaseddin Balaban

Sultanlığın büyük komutan ve hükümdarlarından Şemseddin İltutmuş'un manevi oğlu olan Balaban, İlbar oymağından ve Abar Han'ın torunu iken Moğollar tarafından esir edilmiş ve Bağdat'a götürülmüştü. Daha sonra Delhi'ye getirilen Balaban, 1232'de İltutmuş tarafından satın alındı.

Delhi Türk Sultanlığı hükümdarı (1200-1287).

17 Şubat 1266'da tahta çıktı, Aralık 1287'de ölümüne dek ülkeyi otoriter bir şekilde yönetti. Ölümünden sonra tahta çıkanlar otoritelerini kuramadılar ve Delhi Türk Sultanlığı tahtı 1290 yılında bir başka Türk hanedan olan Halaciler'in eline geçti.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.