Güzelce Rüstem Paşa

Güzelce Rüstem Paşa (d. ?, - ö. 1563, Budin), Osmanlı devlet adamı.

Aslen nereli olduğu bilinmemekte olup, saraydan yetişmiştir. 1531'den 1533/34 yılına kadar yeniçeri ağalığı görevinde bulundu. 1536-1539 yılları arasında sadrazamlık yapan Ayas Mehmed Paşa' nın kızıyla evlendi. 1551'de Semendire sancakbeyi, hemen sonrasında da Temeşvar paşası oldu. 1559 yılında Budin Beylerbeyi oldu[1]. Bu görevini vebadan öldüğü 1563 yılına kadar sürdürdü.

Budin beylerbeyliği görevindeyken Székesfehérvár'da yaptırdığı hamam bulunmaktadır. Hamamın günümüze bazı bölümleri ulaşabilmiştir. Aynı zamanda beylerbeyi olarak görev yaparken 1562 yılında Tisa Nehri' nin Szolnok'tan geçtiği yerde ilk ahşap köprüyü yaptırmıştır.

Dış bağlantılar

Kaynakça

  1. Altaylı, Y., " Budin Beylerbeyi Arslan Paşa (1565-1566)". Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, Sayı: 19, 2006. URL:http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/19/26/172.pdf%5Bölü/kırık+bağlantı%5D. Erişim: 14 Aralık 2016
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.